Rugóterhelésű biztonsági szelep

Rezsabek Tamás

2017

biztonsági szelep
belső nyomás
előfeszített rugó
szeleptányér
zárt tér